Get Adobe Flash player

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

click

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน.pdf)คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ Super User467 kB3222020-06-05 04:112020-06-05 04:11
Download this file (นักพัฒนาชุมชน.pdf)นักพัฒนาชุมชนสายวิชาการSuper User162 kB1332022-04-11 07:282022-04-11 07:28
Download this file (นักวิชาการจัดเก็บรายได้.pdf)นักวิชาการจัดเก็บรายได้สายวิชาการSuper User162 kB1072022-04-11 07:272022-04-11 07:27
Download this file (นักวิชาการเงินและบัญชี.pdf)นักวิชาการเงินและบัญชีสายวิชาการSuper User146 kB1142022-04-11 07:272022-04-11 07:27
Download this file (มาตรฐานปฏิบัติงาน 2564.pdf)มาตรฐานการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User420 kB2682021-03-19 06:352021-03-19 06:35

ประมวลภาพกิจกรรม

ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร