Get Adobe Flash player

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)


finger2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  


finger2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565


 


Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (1.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 65.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565Super User118 kB962022-01-28 02:382022-01-28 02:38
Download this file (1.สรุปแบบ ขสร.1 ต.ค. 64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564Super User66 kB532022-04-12 08:482022-04-12 08:48
Download this file (2.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 - 65.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565Super User122 kB542022-04-11 05:572022-04-11 05:57
Download this file (2.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 - 64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2564Super User134 kB1552021-07-20 08:162021-07-20 08:16
Download this file (2.สรุปแบบ ขสร.1 พ.ย. 64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564Super User76 kB602022-04-12 08:492022-04-12 08:49
Download this file (3.สรุปแบบ ขสร.1 ธ.ค. 64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564Super User92 kB572022-04-12 08:492022-04-12 08:49
Download this file (4.สรุปแบบ ขสร.1 ม.ค. 65.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565Super User71 kB532022-04-12 08:492022-04-12 08:49
Download this file (5.สรุปแบบ ขสร.1 ก.พ. 65.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565Super User75 kB532022-04-12 08:502022-04-12 08:50
Download this file (6.สรุปแบบ ขสร.1 มี.ค. 65.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565Super User84 kB552022-04-12 08:502022-04-12 08:50
Download this file (ขสร.1 เดือนมีนาคม64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564Super User1977 kB1922021-04-27 03:312021-04-27 03:31
Download this file (ขสร.ปี64.rar)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User12504 kB722022-03-10 08:212022-03-10 08:21
Download this file (ขสร.เดือนเมษายน64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564Super User1756 kB1562021-05-17 08:192021-05-17 08:19
Download this file (ประกาศ สขร.1 ไตรมาสที่ 3.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส3/2565Super User310 kB262022-08-03 07:462022-08-03 07:46
Download this file (ประกาศไตรมาส 4.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User4944 kB982021-12-27 06:482021-12-27 06:48
Download this file (ประกาศไตรมาส1.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส1/2565Super User316 kB972022-01-28 02:382022-01-28 02:38
Download this file (รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปี64.pdf)แบบสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User783 kB582022-04-11 05:572022-04-11 05:57
Download this file (สขร ไตรมาส 1 2564.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2564ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User137 kB1922021-03-22 07:582021-03-22 07:58
Download this file (สขร ไตรมาส 2 2564.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 2/2564Super User80 kB1842021-04-19 10:132021-04-19 10:13
Download this file (สขร.ไตรมาส 3 - 65.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2565Super User98 kB212022-08-03 07:452022-08-03 07:45
Download this file (สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 - 64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2-2564ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User116 kB1642021-04-19 10:132021-04-19 10:13
Download this file (สรุปแบบ ขสร 1 เดือน ธ.ค.63.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563Super User2818 kB2212021-03-22 08:152021-03-22 08:15
Download this file (สรุปแบบ ขสร.1 ก.พ. 64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564Super User100 kB2042021-03-22 07:562021-03-22 07:56
Download this file (สรุปแบบ ขสร.1 ม.ค. 64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564Super User91 kB1932021-03-22 07:552021-03-22 07:55

ประมวลภาพกิจกรรม

โควิด 19 ปีงบประมาณ 2565
มอบถุงยังชีพ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19
หน่วยบริการฉุกเฉิน 1669
ให้บริการนำส่งผู้ป่วยโควิด 19 ไปรักษาตัวที่ รพ.สนาม