Get Adobe Flash player

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)


 


finger2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565


 


Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (1.สรุป ขสร. ต.ค. 651.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565Super User66 kB292023-03-21 07:052023-03-21 07:05
Download this file (2.สรุป ขสร. พ.ย. 651.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565Super User67 kB302023-03-21 07:052023-03-21 07:05
Download this file (2.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 - 66.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2/2566Super User118 kB152023-04-25 07:472023-04-25 07:47
Download this file (3.สรุป ขสร. ธ.ค. 651.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565Super User86 kB312023-03-21 07:062023-03-21 07:06
Download this file (4.สรุป ขสร. ม.ค.661.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566Super User72 kB322023-03-21 07:062023-03-21 07:06
Download this file (4.สรุปแบบ ขสร.1 ม.ค. 65.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565Super User71 kB1192022-04-12 08:492022-04-12 08:49
Download this file (5.สรุป ขสร. ก.พ.661.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566Super User81 kB342023-03-21 07:072023-03-21 07:07
Download this file (6.สรุป ขสร. มี.ค.66.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566Super User101 kB182023-04-10 10:172023-04-10 10:17
Download this file (Scan2566-04-25_131620.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ประจำไตรมาส 2/2566Super User366 kB112023-04-25 07:462023-04-25 07:46
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง1.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ประจำไตรมาส 1/2566Super User313 kB432023-01-13 08:302023-03-21 07:22
Download this file (รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง 2565.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User12298 kB242023-04-08 14:472023-04-08 14:47

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566