กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

banner plan

banner report

OnlineService2

tourism2021

 news2

  

 

แบบฟอร์มต่างๆ

ดาวน์โหลด........ที่นี่


Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (prapa.pdf)คำร้องซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน Super User477 kB02015-08-10 07:292015-08-10 07:29
Download this file (re light.pdf)ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณประจำหมู่บ้าน Super User501 kB02015-08-10 07:302015-08-10 07:30
Download this file (set light.pdf)ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณประจำหมู่บ้าน Super User534 kB02015-08-10 07:302015-08-10 07:30
Download this file (คำร้อง 1.pdf)แผนผัง1Super User825 kB5932018-06-26 10:202018-06-26 10:20
Download this file (คำร้อง 2.pdf)แผนผัง2Super User1005 kB5502018-06-26 10:202018-06-26 10:20
Download this file (แบบขอรับบริการทางสังคม.pdf)แบบขอรับบริการทางสังคม Super User1884 kB02015-08-10 08:342015-08-10 08:34
Download this file (แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี.pdf)แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี Super User768 kB02015-08-10 08:192015-08-10 08:19

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566