Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

banner plan

banner report

OnlineService2

tourism2021

กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้าย

กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายในที่หรือทางสาธารณะ

1


2


ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด


Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (คำสั่ง + มาตรการ.pdf)คำสั่งองค์การบริการส่วนตำบลบัวทอง+มาตรการ Super User314 kB352023-07-04 08:182023-07-04 08:18
Download this file (ป้ายสาธารณะ.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาSuper User1408 kB282023-07-04 08:212023-07-04 08:21

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566