เลือกตั้งท้องถิ่น

Tourism

ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็น สุนัขและแมว 2563

คลิก

ประกาศรับสมัคร คกก เลือกตั้ง 2563

คลิกลิงค์

โครงการประชาคมที่ดินหนองลุมปุ๊ก 2563

ดาวน์โหลด

Subcategories

 • พนักงานส่วนตำบล

  พนักงานส่วนตำบลบัวทอง

 • ร้องเรียนร้องทุกข์

  compain2561

   

   

  ช่องทางการร้องเรียน  ร้องทุกข์

  1. Line ID : obt_buathong

  Code บวทอง

  หมายเลขโทรศัพท์  : อบต.บัวทอง 09 4530 0131

                     ปลัด อบต.บัวทอง 08 6388 2371

                    นักจัดการงานทั่วไป 08 4826 1183

   

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง