Get Adobe Flash player

รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล

คลิก

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ครั้งที่  4  เดือนพฤภาคม 2565 .pdf)ประจำเดือนพฤษภาคม 2565ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User1074 kB2662022-07-01 04:402022-07-01 04:40
Download this file (รายงานการประชุมครั้งที่ 1 11 ตค 65.pdf)ประจำเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Super User2231 kB562022-11-01 07:052022-11-01 07:05
Download this file (เดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User1003 kB1342022-04-10 04:012022-04-10 04:01
Download this file (เดือนมกราคม2565.pdf)ประจำเดือนมกราคม 2565ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User856 kB1222022-04-10 04:012022-04-10 04:01

ประมวลภาพกิจกรรม

ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร