Tourism

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 (28092561)

คลิก

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (1.ตารางกำหนดราคากลาง คสล.บ้านไผ่ (ซอยสวนนายรุ้.pdf)ตารางกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ (ซอยสวนนายรุ้ง ไชยบล ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)Super User61 kB1062018-09-28 09:432018-09-28 09:43
Download this file (2.ปร4. ปร.5 ซอยสวนนายรุ้ง.PDF)ปร. 4 ปร 5โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ (ซอยสวนนายรุ้ง ไชยบล ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)Super User837 kB1212018-09-28 09:442018-09-28 09:44
Download this file (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28092561.PDF)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (คสล.บ้านไผ่)Super User479 kB1162018-09-28 09:362018-09-28 09:36

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง