Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนางบุญโฮม-ศาลากลางหมู่บ้าน) บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 13

คลิกดาวน์โหลด

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ประกาศปรับปรุง คสล.ม.13.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (นางบุญโฮม-ศาลากลาง)Super User314 kB1412022-04-28 04:552022-04-28 04:55

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566