Get Adobe Flash player

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2 ส.ค.65.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2565สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565Super User8827 kB772022-09-07 04:262022-09-07 04:26
Download this file (รายงาน ครั้งแรก ของปี 2565-29 ธค64.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2565ครั้งแรก โดยนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์Super User97 kB1632022-01-19 06:372022-01-19 06:37
Download this file (รายงานประชุมสมัยแรก-10มค65.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2565สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565Super User129 kB1812022-01-19 06:392022-01-19 06:39
Download this file (รายงานสภา สมัยวิสามัญ(ครั้งที่ 1) ฉ.รับรอง.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2565สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 Super User189 kB772022-09-07 04:252022-09-07 04:25
Download this file (รายงานสภาสมัยวิสามัญ(ครั้งที่ 2) ฉ.รับรอง.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2565สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2Super User161 kB732022-09-07 04:252022-09-07 04:25
Download this file (รายงานสภาสมัยแรก(ครั้งที่ 2)-24มค65.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2565สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2565Super User600 kB1452022-03-18 09:002022-03-18 09:00
Download this file (สภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2565สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565Super User19289 kB632022-09-07 04:272022-09-07 04:27

ประมวลภาพกิจกรรม

ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร