กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

banner plan

banner report

OnlineService2

tourism2021

 news2

  

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

ขอบญญตงบประมาณ 2567

ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

 

 

 

 

 

ขอบญญตงบประมาณรายจาย 2566-1 


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 


 


  

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายSuper User35805 kB1312022-09-13 08:342022-09-13 08:34
Download this file (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdfรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายSuper User5586 kB3382021-10-11 08:182021-10-11 08:18
Download this file (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567-14 กย 66.pdf)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายSuper User4022 kB82023-09-28 02:292023-09-28 02:29
Download this file (บัญชีการโอนเงินงบประมาณฯ ปี 2566 ครั้งที่ 1 - 28 พย65.pdf)บัญชีรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566ครั้งที่ 1/2566Super User223 kB842022-11-28 09:082022-11-28 09:08
Download this file (บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ปี 2566 ครั้งที่ 1 -28 พย65.pdf)บัญชีรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณครั้งที่ 1/2566Super User68 kB862022-11-28 09:132022-11-28 09:13
Download this file (ประกาศการโอนเงินงบประมาณฯ ปี 2566 ครั้งที่ 1 - 28 พย65.pdf)ประกาศ อบต.บัวทอง เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2566ครั้งที่ 1/2566Super User295 kB892022-11-28 09:082022-11-28 09:08
Download this file (ประกาศข้อบัญญัติ 65.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565Super User804 kB2582021-10-11 08:052021-10-11 08:05
Download this file (ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ปี 2566 ครั้งที่ 1 -28 พย65.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่1/2566Super User301 kB952022-11-28 09:122022-11-28 09:12
Download this file (ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566-13 กย65.pdf)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Super User315 kB1382022-09-13 08:212022-09-13 08:21
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 6 เดือน ตค64-มีค65.pdf)รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User634 kB1702022-04-11 08:322022-04-11 08:32
Download this file (รายงานผลดำเนินงาน  ปี 2564(ita).pdf)รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User3097 kB2462022-04-11 08:312022-04-11 08:31
Download this file (สารบัญข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2565.pdf)สารบัญข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2565.pdfสารบัญSuper User116 kB2432021-10-11 08:052021-10-11 08:05

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566