news2

  

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกลิงค์

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2565Super User461 kB332022-10-28 04:412022-10-28 04:41
Download this file (รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf)รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนฯ 2565Super User13173 kB552022-11-09 07:022022-11-09 07:02

ประมวลภาพกิจกรรม

ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร