Get Adobe Flash player

ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ม.12

คลิก

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ประกาศราคากลางคสล ม12 2566.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ม.12Super User2245 kB242022-12-15 08:492022-12-15 08:49

ประมวลภาพกิจกรรม

ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร