Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

banner plan

banner report

OnlineService2

tourism2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติ                งานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565  

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น"

ประกวดไกยาง 210819 164

ประกวดไกยาง 210819 1

ประกวดไกยาง 210819 175

ประกวดไกยาง 210819 164

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (img20221101_10584050.jpg)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น พ.ศ.2565Super User706 kB722022-11-01 06:382022-11-01 06:38
Download this file (img20221101_11002172.jpg)ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Super User976 kB742022-11-01 06:392022-11-01 06:39
Download this file (img20221101_11062044.jpg)โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน ด้ายการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่/ไก่พื้นบ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User2267 kB782022-11-01 06:402022-11-01 06:40

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566